٨٦٠٤٣٩٧٤-٠٢١

قیمت لوله‌ پلی‌ اتیلن

تعیین قیمت در لوله پلی‌ اتیلن با توجه به اندازه ابعاد آن صورت می‌گیرد. البته عواملی مانند مواد اولیه استفاده شده در ساخت لوله و هم‌چنین شرکت تولیدکننده نیز بر روی قیمت نهایی تأثیرگذار هستند. مواد اولیه‌ای که در ساخت لوله پلی‌ اتیلن فاضلابی به کار می‌رود دارای گرید 40، 63، 80 و 100 است که با توجه به نوع گرید، قیمت آن نیز تغییر می‌کند. گریدهای مختلف، میزان خلوص مواد اولیه و هم‌چنین مقدار مواد مصرف‌شده برای ساخت لوله‌ها بر قیمت آن تأثیرگذار هستند.

لوله شاپ با به‌کارگیری آخرین تکنولوژی، تجهیزات و استانداردهای جهانی، لوله پلی‌ اتیلن فاضلابی را با کمترین هزینه تولید می‌کند.
transport-cost.png
transport-Specifications.png
transport-Specifications.png
transport-cost.png
تاریخ بروزرسانی قیمت‌ها ۰۷ /۰۳ /۱۴۰۱

قیمت لوله پلی‌ اتیلن HDPE PE 100 با ضریب ایمنی 1.25

قیمت لوله پلی‌اتیلن HDPE PE 100 با ضریب ایمنی 1.25

سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/8*
201/2*
253/4*
321*
401 1/4*
501 1/2*
6320.364
752 1/20.46723,400
9030.64332,200
11040.94347,200
12551.2361,500
1405 1/2277,000
16062100,000
18072.49124,500
20083.05152,500
22593.86193,000
250104.83241,500
280115.98299,000
315127.52376,000
355149.55477,500
4001612.1605,000
سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/8*
201/2*
253/4*
321*
401 1/4*
501 1/20.28714,400
6320.39920,000
752 1/20.55127,600
9030.79139,600
11041.1758,500
12551.5175,500
1405 1/2294,000
16062.42121,000
18073.07153,500
20083.84192,000
22594.77238,500
250105.92296,000
280117.4370,000
315129.37468,500
3551411.8590,000
4001615.1755,000
سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/8*
201/2*
253/4*
321*
401 1/40.22711,400
501 1/20.31415,700
6320.49424,700
752 1/20.67533,800
9030.97848,900
11041.4371,500
12551.8492,000
1405 1/22116,000
16063.04152,000
18073.79189,500
20084.69234,500
22595.89294,500
250107.3365,000
280119.1455,000
3151211.6580,000
3551414.6730,000
4001618.6930,000
سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/8*
201/2*
253/4*
321*
401 1/40.24712,400
501 1/20.37418,700
6320.5829,000
752 1/20.82841,400
9031.1859,000
11041.7788,500
12552.27113,500
1405 1/23141,500
16063.72186,000
18074.67233,500
20085.78289,000
22597.3365,000
250108.93446,500
2801111.3565,000
3151214.2710,000
3551418900,000
4001622.91,145,000
سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/8*
201/2*
253/4*
3210.1949,700
401 1/40.29514,800
501 1/20.45322,700
6320.72136,100
752 1/21.0251,000
9031.4673,000
11042.17108,500
12552.76138,000
1405 1/23173,000
16064.52226,000
18075.71285,500
20087.05352,500
22598.93446,500
2501011550,000
2801113.7685,000
3151217.4870,000
3551422.11,105,000
40016281,400,000
سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/8*
201/2*
253/40.1497,500
3210.23211,600
401 1/40.35617,800
501 1/20.54927,500
6320.87343,700
752 1/21.2462,000
9031.7788,500
11042.62131,000
12553.37168,500
1405 1/24211,000
16066.5325,000
18076.98349,000
20088.56428,000
225910.9545,000
2501013.4670,000
2801116.8840,000
3151221.21,060,000
3551426.91,345,000
4001634.11,705,000
سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/8*
201/20.1175,900
253/40.1718,600
3210.27914,000
401 1/40.4321,500
501 1/20.66633,300
6321.0552,500
752 1/21.4773,500
9032.12106,000
11043.14157,000
12554.08204,000
1405 1/25254,000
16066.67333,500
18078.42421,000
200810.4520,000
225913.1655,000
2501016.2810,000
2801120.31,015,000
3151225.61,280,000
3551432.51,625,000
4001641.32,065,000
سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/804,600
201/20.1336,700
253/40.21210,600
3210.32716,400
401 1/40.50925,500
501 1/20.78839,400
6321.2663,000
752 1/21.7688,000
9032.54127,000
11043.78189,000
12554.87243,500
1405 1/26305,500
16067.96398,000
180710.1505,000
200812.4620,000
225915.8790,000
2501019.4970,000
2801124.31,215,000
3151230.81,540,000
3551439.11,955,000
4001649.62,480,000
سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/804,600
201/20.1646,700
253/40.2410,600
3210.38616,400
401 1/40.625,500
501 1/20.93639,400
6321.4763,000
752 1/22.0988,000
9033127,000
11044.49189,000
12555.77243,500
1405 1/27362,500
16069.44472,000
180711.9595,000
200814.8740,000
225918.6930,000
25010231,150,000
2801128.91,445,000
3151236.51,825,000
3551446.32,315,000
4001658.82,940,000

قیمت لوله پلی‌ اتیلن HDPE PE 80 با ضریب ایمنی 1.25

قیمت لوله پلی‌اتیلن HDPE PE 80 با ضریب ایمنی 1.25

سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/8*
201/2*
253/4*
321*
401 1/4*
501 1/2*
6320.36418,200
752 1/20.46723,400
9030.64332,200
11040.94347,200
12551.2361,500
1405 1/2277,000
16062100,000
18072.49124,500
20083.05152,500
22593.86193,000
250104.83241,500
280115.98299,000
315127.52376,000
355149.55477,500
4001612.1605,000
سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/8*
201/2*
253/4*
321*
401 1/4*
501 1/20.28714,400
6320.39920,000
752 1/20.55127,600
9030.79139,600
11041.1758,500
12551.5175,500
1405 1/2294,000
16062.42121,000
18073.07153,500
20083.84192,000
22594.77238,500
250105.92296,000
280117.4370,000
315129.37468,500
3551411.8590,000
4001615.1755,000
سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/8*
201/2*
253/4*
321*
401 1/40.22711,400
501 1/20.31415,700
6320.49424,700
752 1/20.67533,800
9030.97848,900
11041.4371,500
12551.8492,000
1405 1/22116,000
16063.04152,000
18073.79189,500
20084.69234,500
22595.89294,500
250107.3365,000
280119.1455,000
3151211.6580,000
3551414.6730,000
4001618.6930,000
سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/8*
201/2*
253/4*
321*
401 1/40.24712,400
501 1/20.37418,700
6320.5829,000
752 1/20.82841,400
9031.1859,000
11041.7788,500
12552.27113,500
1405 1/23141,500
16063.72186,000
18074.67233,500
20085.78289,000
22597.3365,000
250108.93446,500
2801111.3565,000
3151214.2710,000
3551418900,000
4001622.91,145,000
سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/8*
201/2*
253/4*
3210.1949,700
401 1/40.29514,800
501 1/20.45322,700
6320.72136,100
752 1/21.0251,000
9031.4673,000
11042.17108,500
12552.76138,000
1405 1/23173,000
16064.52226,000
18075.71285,500
20087.05352,500
22598.93446,500
2501011550,000
2801113.7685,000
3151217.4870,000
3551422.11,105,000
40016281,400,000
سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/8*
201/20.1075,400
253/40.1497,500
3210.23211,600
401 1/40.35617,800
501 1/20.54927,500
6320.87343,700
752 1/21.2462,000
9031.7788,500
11042.62131,000
12553.37168,500
1405 1/24211,000
16066.5325,000
18076.98349,000
20088.56428,000
225910.9545,000
2501013.4670,000
2801116.8840,000
3151221.21,060,000
3551426.91,345,000
4001634.11,705,000
سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/8*
201/20.1175,900
253/40.1718,600
3210.27914,000
401 1/40.4321,500
501 1/20.66633,300
6321.0552,500
752 1/21.4773,500
9032.12106,000
11043.14157,000
12554.08204,000
1405 1/25254,000
16066.67333,500
18078.42421,000
200810.4520,000
225913.1655,000
2501016.2810,000
2801120.31,015,000
3151225.61,280,000
3551432.51,625,000
4001641.32,065,000
سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/804,600
201/20.1336,700
253/40.21210,600
3210.32716,400
401 1/40.50925,500
501 1/20.78839,400
6321.2663,000
752 1/21.7688,000
9032.54127,000
11043.78189,000
12554.87243,500
1405 1/26305,500
16067.96398,000
180710.1505,000
200812.4620,000
225915.8790,000
2501019.4970,000
2801124.31,215,000
3151230.81,540,000
3551439.11,955,000
4001649.62,480,000
سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/805,200
201/20.1648,200
253/40.2412,000
3210.38619,300
401 1/40.630,000
501 1/20.93646,800
6321.4773,500
752 1/22.09104,500
9033150,000
11044.49224,500
12555.77288,500
1405 1/27362,500
16069.44472,000
180711.9595,000
200814.8740,000
225918.6930,000
25010231,150,000
2801128.91,445,000
3151236.51,825,000
3551446.32,315,000
4001658.82,940,000

جدول مشخصات بارگیری لوله‌های پلی‌اتیلن

میلی متراینچمتراژوانتنیسانخاورتکجفتکفیبغل دارکانتینر
163/8کلاف 400 متری122065100120.........
201/2کلاف 100متری172570110130.........
253/4کلاف 100متری15206090105.........
321کلاف 100متری1015406580.........
401.1/4کلاف 100متری810305060.........
501.1/2کلاف 100متری68183040.........
632کلاف 100متری55102040.........
632شاخه 6 متری556080100150.........
752.1/2کلاف 100متری46101414.........
752.1/2شاخه 6 متری507070280350.........
903کلاف 100متری4581210.........
903شاخه 6 متری406065250240.........
1104کلاف 100متری3461212.........
1104شاخه 6 متری305050200220.........
1255کلاف 100متری2351014.........
1255شاخه 6 متری254040180130.........
16066 و 12 متری203040100100100115140
20086 و 12 متری15253570707585100
250106 و 12 متری1015325050507080
315126 و 12 متری510253035355060
355146 و 12 متری510202530303440
400166 و 12 متری25121822202530

جدول هزینه کرایه حمل بار از تهران به سایر شهرها

مسیرنیسانخاورتکجفتتریلی کفیتریلی کانتینر
از تهران بهقیمت (تومان)قیمت (تومان)قیمت (تومان)قیمت (تومان)قیمت (تومان)قیمت (تومان)
اصفهان1,250,0002,000,0003,000,0004,000,0005,300,0005,600,000
اراک1,350,0002,200,0003,800,0005,000,0006,700,0007,000,000
ارومیه1,850,0003,500,0005,800,0007,500,0009,100,0009,500,000
ایلام1,800,0004,000,0006,000,0008,000,00010,000,00010,400,000
اهواز2,200,0004,300,0006,500,0007,800,0009,700,00010,200,000
بندرعباس3,000,0005,500,0007,500,0009,000,00010,800,00011,200,000
بوشهر2,700,0004,700,0006,800,0008,000,00010,000,00010,500,000
تبریز1,600,0003,400,0004,600,0005,400,00080,000,0008,400,000
سمنان1,100,0002,200,0003,500,0005,000,0006,500,0006,900,000
سنندج1,700,0003,800,0005,000,0006,200,00095,000,0009,900,000
رشت1,300,0003,500,0004,800,0005,500,0008,500,0009,000,000
زنجان1,300,0002,300,0004,000,0005,000,0007,500,0007,800,000
قزوین950,0002,000,0003,300,0004,500,0005,200,0005,500,000
قم900,0001,800,0003,200,0003,500,0005,400,0005,600,000
ساوه950,0001,900,0003,300,0003,600,0005,500,0005,800,000
همدان1,250,0002,300,0003,200,0004,300,0008,500,0008,800,000
یزد1,550,0003,600,0004,800,0006,800,0008,000,0008,400,000
شیراز1,900,0004,000,0005,300,0006,800,0009,000,0009,400,000
کرمان2,500,0004,400,0006,000,0007,900,0009,500,00010,100,000
گرگان1,450,0002,700,0005,200,0006,600,0009,000,0009,400,000
خرم آباد1,450,0002,600,0003,800,0006,500,0009,000,0009,400,000
کرمانشاه1,450,0002,500,0003,700,0005,000,0006,500,0006,800,000
ساری1,300,0002,700,0005,000,0006,600,0009,300,0009,800,000
رامسر1,250,0002,800,0005,200,0006,700,0009,500,0009,900,000
مشهد1,900,0004,800,0006,500,0008,000,0009,500,00010,100,000
زاهدان4,300,0006,200,0009,500,00011,800,00014,000,00015,000,000
یاسوج1,850,0003,500,0005,800,0007,500,0009,100,0009,500,000
شهرکرد1,450,0002,500,0003,700,0005,000,0006,500,0006,800,000
بیرجند1,500,0002,700,0003,900,0005,400,0006,900,0007,400,000
اردبیل1,600,0003,400,0004,600,0005,400,00080,000,0008,400,000
بجنورد1,850,0003,500,0005,800,0007,500,0009,100,0009,500,000

لوله پلی‌ اتیلن

لوله پلی‌ اتیلن لوله‌ای سیاه‌رنگ با خطوط رنگی است که این رنگ‌ها نشان‌دهنده زمینه استفاده‌ی لوله پلی‌ اتیلن است. خطوط آبی‌ برای آب‌رسانی، خطوط زرد برای گازرسانی و خط قهوه‌ای برای فاضلاب استفاده می‌شوند. لوله‌ پلی‌ اتیلن که به اختصار PE گفته می‌شود، نوعی لوله است که از پلیمریزاسیون اتیلن تولید می‌شود.

 PVC و PE از کاربردی‌ترین محصولات در لوله‌کشی هستند. عمده کاربرد لوله‌های PVC خانگی است و لوله PE گزینه‌ای مناسب برای استفاده در صنعت است. 

قیمت لوله پلی اتیلن - لوله پلی اتیلن در لوله شاپ

کاربرد لوله پلی‌ اتیلن فاضلابی

لوله HDPE از جنس پلاستیک و منعطف است و برای نقل‌وانتقال مایعات و گاز به کار برده می‌شود و می‌تواند جایگزین مناسبی برای خطوط لوله بتنی یا فولادی قدیمی باشد. ویژگی‌های این محصول ترمو-پلاستیکی (پلی ‌اتیلن با چگالی بالا) مانند سطح بالای نفوذناپذیری و پیوند محکم، آن را برای استفاده در خطوط لوله فشار قوی مناسب می‌کند. لوله HDPE یک لوله ساخته شده از پلی ‌اتیلن است. مزایایی که به خاطر استفاده از پلی ‌اتیلن در ساخت لوله به‌دست می‌آید باعث محبوبیت لوله‌های پلی ‌اتیلن شده است. از جمله این مزایا می‌توان به کیفیت بالا، قابلیت اعتماد به لوله و اتصالات، سهولت بارگیری و حمل‌و‌نقل لوله‌ها و اتصالات پلی ‌اتیلن به‌دلیل وزن نسبتاً کم، نصب سریع و آسان اشاره نمود.
در عین حال استاندارد COD که مخفف Corrugated Optic Duct است، به‌عنوان یک بدنه واحد با کانال‌های کابل چندگانه داخلی در مجرای خارجی تشکیل می‌شود. لوله پلی ‌اتیلن COD تفاوت‌های بسیار مشخصی با سیستم کانال‌کشی پی وی سی معمولی دارد.

خرید لوله پلی اتیلن

 این استاندارد با استفاده از مونتاژ مجاری کابل در حین تولید، دوره جدیدی از ستون فقرات مخابراتی را با کانال‌های داخلی متعدد (3 تا 5 گزینه) در درون مجرای خارجی را آغاز می‌کند. دو مجرای داخلی و خارجی از نوع HDPE ساخته شده‌اند (پلی ‌اتیلن با چگالی بالا) که  انعطاف‌پذیری بالایی دارد.

ویژگی‌های منحصربه‌فرد لوله پلی ‌اتیلن فاضلابی مانند: مقاومت در برابر خوردگی و عدم رسوب گذاری باعث رشد چشم‌گیر استفاده از این لوله در دهه‌های اخیر شده است. در فاضلاب مواد مختلفی وجود دارد که باعث ایجاد خاصیت بازی یا اسیدی در این سیالات می‌شود. انتقال این سیالات به‌وسیله لوله پلی ‌اتیلن فاضلابی، با توجه به مقاومت در برابر مواد اسیدی، بازی و خورنده از محیط‌زیست حفاظت می‌کند.  از دیگر سو جنس لوله‌ها دوست‌دار طبیعت بوده و آلودگی به محیط‌زیست وارد نمی‌کند.

عمر مفید لوله‌های پلی ‌اتیلن فاضلابی زیاد است و  بنابراین هزینه‌های ناشی از تعمیر و تعویض آن‌ها  کاهش می‌یابد. نتقال پساب‌های شهری و صنعتی از دیگر کاربردهای لوله پلی ‌اتیلن فاضلابی است. برای انجام این کار از لوله‌های فاضلاب زیرزمینی استفاده می‌شود. لوله پلی ‌اتیلن با توجه به اتصالات مناسبی که دارد زمانی که در زیر زمین قرار بگیرد، دچار نشتی نمی‌شود. از این رو برای انتقال پساب‌ها گزینه بسیار مناسبی است.

به خاطر داشته باشید که برای سیستم های مربوط به آب و فاضلاب، سیستم های ثقلی، پرفشار و یا برای جمع آوری آب های سطحی از انواع لوله های تک جداره و یا دوجداره پلی اتیلنی استفاده می شود، لوله های کاروگیت از جمله مهم ترین لوله های پلی اتیلنی دوجداره هستند که کاربرد وسیعی در صنعت آب و فاضلاب دارند.

 

لوله پلی‌ اتیلن دو جداره و تک جداره

مخازن اندازه‌گیری محفظه خلأ دو یا تک جداره برای لوله‌هایی با دامنه قطر بین 10 تا 1000 میلی‌متر، در یک یا دو رشته به کار می‌روند. مخازن از فولاد ضدزنگ ساخته شده و به یک پایه فولادی، مجهز به دستگاه‌های اتوماتیک یا دستی مستقل برای تنظیم موقعیت طولی و عرضی روی خط اکستروژن، ثابت می‌شوند. دستگاه‌ها مجهز به سیستم آب با کنترل ترموستاتیک و شیر هستند تا میزان آب در گردش را کاهش دهند و دمای خنک‌کننده را ثابت نگه دارند.

مشخصات لوله پلی‌ اتیلن

آیا می‌دانید تنها در سال 2012 بیش از 32 میلیون تن زباله پلاستیکی تولید شده است؟ این همان چیزی است که آن را پلاستیک می‌نامند. اگرچه پلاستیک از چندین مولکول آلی مختلف تشکیل شده است. به‌طور خاص یکی از آن‌ها پلی‌ اتیلن نامیده می‌شود. پلی‌ اتیلن یک پلیمر آلی است که از چندین زیر واحد مونومر ساخته شده است و در عین حال یکی از ترکیبات محبوب در صنایع مرتبط است. که در ادامه مشخصات و ساختار آن شرح داده شده است.

هدف از بیان مشخصات لوله پلی‌ اتیلن ارائه استانداردهایی برای لوله خط پلی‌ اتیلن (PE) مناسب جهت استفاده در انتقال نفت، گاز و آب غیرقابل آشامیدن در زیرزمین، سطح بالای زمین و کاربردهای فرآوری مجدد برای صنایع تولید نفت‌وگاز است.

 کارخانه لوله شاپ تولیدکننده لوله پلی‌ اتیلن سال‌هاست در این حوزه فعال بوده و با ارائه محصولات متنوع پاسخگوی سلیقه‌های مختلف مشتریان گرامی است.

 

لوله‌های پلی‌ اتیلن فاضلابی تحت فشار

 لوله پلی‌ اتیلن فاضلابی تنها به صنعت آب‌وفاضلاب محدود نشده و در صنایع دیگر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد به طور مثال در انتقال آب در کشاورزی، انتقال هوا در زمین‌های ورزشی، صنایع کشتیرانی و صنایع دیگر کاربرد دارد. از مهم ترین کاربردهای لوله پلی اتیلن می توان به استفاده در زیرساخت های شهری و هم‌چنین مسیرهای انتقال آب و فاضلاب اشاره کرد.

استاندارد لوله پلی اتیلن فاضلابی

لوله پلی ‌اتیلن فاضلابی نیز مانند دیگر تولیدات صنعتی باید دارای استانداردهای لازم باشد. لوله‌های پلی ‌اتیلن به صورت کلی به دو دسته تک جداره و دوجداره تقسیم می‌شوند.   تقسیم‌بندی‌های دیگری نیز بر اساس ابعاد و قطر لوله نیز وجود دارد.

توجه به این امر ضروری است که  لوله های پلی‌ اتیلنی دارای استاندار خاص برای هر کاربرد هستند. به‌طور مثال لوله پلی ‌اتیلن مورد استفاده در صنعت آب‌و فاضلاب نسبت به لوله‌های پلی‌ اتیلنی صنعت کشاورزی دارای استاندارد متفاوتی هستند.

 

فروش لوله پلی اتیلن در صنایع تصفیه آب و فاضلاب

برای ساخت انواع لوله پلی‌ اتیلن فاضلابی از استانداردهای جهانی مانند BS، DIN (مربوط به ابعاد کلی لوله)، ASTM (مربوط به مشخصات کلی لوله پلی‌اتیلن، انواع لوله و طبقه‌بندی آن) و ISO (مربوط به قطر لوله و فشار وارد بر آن) استفاده می‌شود.

استانداردهای نام برده در تعیین مواردی مانند: مواد اولیه برای ساخت لوله، شکل ظاهری، سایز لوله، تغییر ابعاد، میزان کربن به کار رفته در ساخت لوله، خصوصیات حرارتی آن، بررسی میزان تحمل فشار وارد شده، اتصالات، اثر سیالات مختلف در لوله پلی‌ اتیلن فاضلابی مدنظر قرار گرفته می‌شود.

مواد اولیه لوله پلی‌ اتیلن

در سال 1950 لوله پلی ‌اتیلن با استاندارد PE 32 با بهبود تکنولوژی و تراکم کم تولید شد. از مواد اولیه پلی ‌اتیلن نسل 32 PE در خطوط لوله آب آشامیدنی، آب‌شیرین‌کن، تصفیه‌خانه‌های بیولوژیک، لوله‌های استخر، خطوط تخلیه دریا، ایستگاه‌های گاز، خطوط آبیاری، خطوط هوای فشرده، خطوط گرمایش-سرمایش و پوشش عایق‌بندی برای لوله‌ها استفاده می‌شود. لوله پلی ‌اتیلن با چگالی کم مقرون‌به‌صرفه است و در بسیاری از مناطق مانند خطوط فاضلاب عملکرد بالایی دارد.

فرمول کلی پلی ‌اتیلن (C2H4) است. روغن خام 97٪ پلی ‌اتیلن دارد و به همین دلیل یک پلیمر ترموپلاستیک است. تولید مواد اولیه کاملاً به در دسترس بودن و قیمت نفت خام بستگی دارد.

 

ساخت انواع لوله پلی اتیلن با متریال مختلف

 چگالی پلی‌ اتیلن با توجه به درصد ساختار بلوری آن به سه گروه اصلی تقسیم می‌شود:

  • مواد اولیه پلی‌ اتیلن با چگالی کم (LDPE)
  • مواد اولیه پلی‌ اتیلن با چگالی متوسط (MDPE)
  •  مواد اولیه پلی‌ اتیلن با چگالی بالا (HDPE)

در حالی که در زمان‌های گذشته مصالح مورد استفاده برای لوله‌کشی واحدهای مسکونی سرامیک، بتن و فلز بود. اکنون لوله‌ها از طیف گسترده‌ای از مواد مانند پلی‌ اتیلن (PE)، پلی‌وینیل‌کلراید (PVC)، مس، فولاد و آهن گالوانیزه تولید می‌شوند.

طراحی و ساخت لوله پلی‌ اتیلن فاضلابی

لوله‌های پلی‌اتیلنی علاوه بر کیفیت بالا دارای ویژگی‌های دیگری مانند: سبک بودن است. وزن کم، سبب حمل‌و‌نقل و جابه‌جایی آسان می‌شود. نصب آن در مقایسه با لوله‌هایی با جنس متفاوت، ساده‌تر است و لزومی به استفاده از نیروهای متخصص نیست. این نوع لوله‌ به دلیل مقاومت بالا  در برابر ضربه و فشارهای محیطی می‌توانند در هر عمقی از خاک، به کار برده شوند. هم‌چنین مقاوم به انواع سیالات اسیدی و بازی هستند و عبور سیالات مختلف، باعث تغییری در آن نمی‌شود. به همین دلیل گزینه مناسبی برای فاضلاب‌های خانگی و صنعتی محسوب می‌شود.

طراحی و ساخت انواع لوله پلی اتیلن فاضلابی

با توجه به نوع کاربرد از گریدهای مختلفی از پلی‌ اتیلن برای ساخت لوله‌های فاضلابی استفاده می شود. این امر باعث تفاوت در ساختار این لوله‌ها است. 

 وجود دستگاه‌های جدید و پیشرفته و به‌کارگیری استانداردهای جدید سبب افزایش استحکام و مقاومت این لوله‌ها شده است بنابراین به‌تدریج لوله پلی‌ اتیلن فاضلابی جدید، جایگزین لوله‌های قدیمی پلی‌ اتیلن می‌شود. توجه داشته باشید در اکثر پروژه‌های عظیم، از لوله‌های پلی‌ اتیلن فاضلابی استفاده می‌شود چون هم از نظر قیمتی مقرون‌به‌صرفه است و جابه‌جایی، حمل‌و‌نقل و نصب آسانی دارد.

ساختار لوله پلی‌ اتیلن فاضلابی

پلی‌ اتیلن از واکنش پلیمریزاسیون حاصل می‌شود و از جمله معروف‌ترین پلیمرهای ساخته شده است. با توجه به کاربرد وسیع پلی‌ اتیلن در صنایع مختلف، تولید آن در تمامی کشورها رو‌به‌افزایش است.  از کاربردهای آن می‌توان به: استفاده در تولید مخازن، بسته‌بندی، تولید ظروف پلاستیکی، تولید لوله‌های پلی‌ اتیلنی (برای آب و فاضلاب، کشاورزی، آبیاری و…) اشاره کرد.

خرید لوله پلی اتیلن - قیمت لوله پلی اتیلن

لوله و اتصالات پلی‌ اتیلن

در ساختار اتیلن پیوند دوگانه کووالانسی وجود دارد، در اثر واکنش پلیمریزاسیون پیوند دوگانه شکسته شده و یک کربن به آن اضافه و به پلی ‌اتیلن تبدیل می‌شود. شکل جدید این پلیمر باعث ایجاد خاصیت متفاوتی شده و کاربرد آن را در صنایع مختلف افزایش می‌دهد. لوله پلی ‌اتیلن فاضلابی، لوله‌ای پلیمری است که در پالایشگاه و از مواد اولیه نفتی سنتز می‌شود. بنابراین از گریدهای مختلف پلی‌ اتیلن، لوله‌های مختلفی تولید و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پلی‌ اتیلن‌ها در سه گرید متفاوت در پالایشگاه ساخته می‌شوند که گرید 80 و 100 آن برای تولید لوله پلی ‌اتیلن فاضلابی استفاده می‌شود. ویژگی منحصربه‌فرد این دو گرید از پلیمر پلی ‌اتیلن باعث شده که گرید 80 و 100 برای صنعت آب‌وفاضلاب کارکرد مناسبی داشته باشد. گرید 100 پلیمر پلی ‌اتیلن برای تهیه لوله‌های پلی‌ اتیلنی و گرید 80 برای تولید لوله‌های کاروگیت به کار گرفته می‌شود.

 تولید لوله فاضلاب از پلیمر پلی‌ اتیلن، با هزینه کم امکان‌پذیر است و این امر باعث می‌شود قیمت لوله پلی ‌اتیلن فاضلاب نیز نسبت به انواع دیگر لوله مناسب‌تر باشد.  

پلیمر پلی ‌اتیلن حاصل از ترکیب اتیلن و پروپیلن، با توجه مواد اولیه نفتی که از آن به‌دست می‌آید دارای خصوصیاتی چون مقاومت شیمیایی بالا، عایق بودن در برابر گرما و سرما، مقاومت به خوردگی در برابر انواع اسیدها، انعطاف‌پذیری بالا و وزن کم است.

توجه داشته باشید که هر چه میزان مرغوبیت مواد اولیه بالاتر باشد و هم‌چنین از گرید مناسب برای تهیه لوله استفاده شود، لوله از عمر مفید، استحکام و مقاومت بالاتری برخوردار است.

 

مزایای لوله پلی‌ اتیلن

به‌دلیل ویژگی‌های لوله پلی ‌اتیلن استفاده از لوله پلی ‌اتیلن فاضلابی در صنایع مختلف روبه‌افزایش است این ویژگی‌ها با توجه به پیشرفت علم، ارتقاء می‌یابد. اولین باری که لوله‌های پلی ‌اتیلن فاضلابی در تأسیسات و زیرساخت‌های شهری و برون‌شهری به کار گرفته شد، مهم‌ترین مسأله مطرح شده برای مجریان این طرح مربوط به مقاومت لوله‌ها در برابر خوردگی ناشی از رطوبت هوا بود. لوله‌های پلی ‌اتیلن فاضلابی علاوه بر مقاومت در برابر خوردگی، در برابر پوسیدگی و ضربه نیز مقاومت بالایی دارند، هم‌چنین قابلیت انعطاف‌پذیری زادی دارند.

لوله های غیرپلاستیکی نظیر لوله‌های سیمانی و بتنی دارای وزن بالایی هستند و ذخیره کردن و جابه‌جایی آن‌ها با دشواری همراه است.

 

لوله پلی اتیلن فاضلابی - قیمت لوله پلی اتیلن

پلی ‌اتیلن در مقایسه با لوله‌های غیرپلاستیکی سبک است. هم‌چنین به‌دلیل انعطاف بالا در برابر فشارهای محیطی از قبیل زمین‌لرزه و یا رانش زمین، آسیب نمی‌بیند.

یکی از دغدغه‌های مهم در هنگام انجام پروژه‌ سیستم‌های فاضلابی زیرزمینی، ایجاد نشتی در آن است. استفاده از لوله پلی ‌اتیلن فاضلابی به‌دلیل داشتن اتصالات محکم و غیرقابل نفوذ این دغدغه را رفع می‌کند. از مزایای دیگر لوله پلی ‌اتیلن فاضلابی می‌توان به مقاومت آن در برابر اشعه نور خورشید (UV) اشاره نمود. میزان خرابی این نوع لوله‌ها بسیار پایین است و همین امر سبب می‌شود هزینه‌های جانبی مربوط به آن نیز کم می شود و در کل به سود مجریان طرح است.

 

انواع لوله پلی‌ اتیلن براساس سایز

تولید لوله‌های PE در درجه‌های مختلف فشار انجام می‌گیرد. درجه‌های PN نشان‌دهنده فشار در خطوطی است که لوله با آب در دمای 20 درجه سانتیگراد پشتیبانی می‌کند.

قطرهای استاندارد در این محدوده عبارتند از:
32 میلی‌متر 63 میلی‌متر 90 میلی‌متر 110 میلی‌متر
125 میلی‌متر 160 میلی‌متر 180 میلی‌متر 225 میلی‌متر
250 میلی‌متر 280 میلی‌متر 315 میلی‌متر 355 میلی‌متر
400 میلی‌متر 450 میلی‌متر 500 میلی‌متر 560 میلی‌متر
630 میلی‌متر 710 میلی‌متر 800 میلی‌متر 900 میلی‌متر
1000 میلی‌متر 1100 میلی‌متر 1200 میلی‌متر

گرید های استفاده شده در لوله پلی اتیلن فاضلابی

لوله پلی‌ اتیلن استاندارد در سه گرید A، B و C تولید می‌شود. لوله گرید A یا به عبارت بهتر PE80 در حوزه کشاورزی به کار می‌رود. این گرید نسبت به نوع PE100 دارای دانسیته کمتری است.

انواع لوله پلی‌ اتیلن براساس مواد اولیه

 

پلی اتیلن (PE) ماده‌ای قابل انعطاف است که از پلیمریزاسیون اتیلن تولید می‌شود. لوله پلاستیکی PE با اکستروژن در اندازه‌های مختلف از 0.5 تا 63″ ساخته می‌شود. استانداردPE در برخی کاربردهای صنعتی از جمله نوردها با طول‌های مختلف و یا با طول های مستقیم تا 40 فوت موجود است.
انواع لوله پلی‌ اتیلن براساس فشار:
به‌طور معمول مشخصات استاندارد لوله پلی‌ اتیلن HDPE مطابق با گروه فشار اسمی است. مثلاً PN 20 Bar و در عین حال لوله‌های HDPE را می‌توان با توجه به مواد مورد استفاده طبقه‌بندی کرد.

PE 100، PE 80، PE63، PE 40 یا PE 32. لوله پلی‌ اتیلن DIN استاندارد نیز یکی از سختگیرانه‌ترین استاندارد لوله‌ها و اتصالات PE در سراسر جهان است که توسط بزرگترین تولیدکنندگان بین‌المللی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تفاوت ساختاری لوله اسپیرال با لوله پلی اتیلن

گریدهای مختلف لوله پلی‌ اتیلن

 

گریدهای مختلف لوله پلی‌ اتیلن بر اساس دو فاکتور کد رنگ و درجه فشار تعیین می‌شوند. کد رنگی که برای نشان دادن درجه فشار روی لوله‌ها استفاده می‌شود به شرح زیر است:
کد رنگ PE درجه فشار
زرد PN 4
قرمز PN 6
آبی PN 10
سبز PN 16
مفهوم PN و SDR در لوله‌های پلی‌ اتیلن:
واژه (Standard Dimension Ratio (SDR  به‌طور گسترده در صنعت لوله‌های PE استفاده می‌شود. این اصطلاح به همان نسبت که اصطلاحی بدون بعد است، با تقسیم متوسط قطر خارجی لوله بر حداقل ضخامت دیواره لوله به‌دست می آید. واژه Pressure Nominal یا PN امتیاز فشار اسمی کار است. عددی که برای توصیف PN استفاده می‌شود 10 برابر مقدار حداکثر فشار عملیاتی مجاز در دمای 20 درجه سانتیگراد (MPa x10) بر اساس ضریب طراحی 1.25 است.

ویژگی های لوله پلی اتیلن - گرید های مختلف لوله پلی اتیلن

سایز و ضخامت لوله پلی‌ اتیلن فاضلابی

سایز و ضخامت لوله پلی‌ اتیلن فاضلابی بر اساس استانداردهای جهانی تعریف شده است و تولیدکنندگان این لوله با رعایت این استانداردها مبادرت به تولید و ساخت می‌کنند. لوله پلی‌ اتیلن از پرکاربردترین نوع لوله‌ها در صنعت آب‌وفاضلاب بوده و ساخت آن معمولاً در محدوده یک اینچ است.

لوله پلی‌ اتیلن فاضلابی با توجه به رعایت استانداردها به 25 دسته تقسیم‌بندی می‌شود که هر کدام از این دسته‌ها دارای سایز و کاربرد متفاوتی است.

انواع لوله پلی اتیلن - قیمت لوله پلی اتیلن - فروش لوله پلی اتیلن

توجه به این نکته ضروری است که لوله پلی ‌اتیلن فاضلابی با لوله اسپیرال متفاوت است. جنس این دو لوله از پلی ‌اتیلن است اما روش‌های تولید آن‌ها با یکدیگر متفاوت است.

لوله‌های اسپیرال نوعی لوله کاروگیت دوجداره است که از پلی ‌اتیلن ساخته شده و دارای اندازه‌ای متفاوت از لوله های پلی ‌اتیلن فاضلابی است. اتصالات لوله‌های اسپیرال از طریق جوش‌های اکستروژنی بوده و بسیار محکم است و تحمل فشار بالایی دارند.

 لایه داخلی لوله‌های اسپیرال صاف و صیقلی بوده اما لایه خارجی شیاردار و رنگ آن زرد است. سایز آن بین 1000 تا 2500 است که شیوه مارپیچی شدن پروفیل این نوع لوله‌ها توسط اکسترودر صورت می‌گیرد.

 

اتصالات لوله‌های پلی‌ اتیلنی

در اتصالات لوله پلی‌ اتیلنی برخلاف سایر لوله‌های پلاستیکی، برای فیت کردن قطعات با هم از چسب  استفاده نمی‌شود. یکپارچگی تکنیک اتصال لب‌به‌لب و سوکتی با روش هم‌جوشی برای لوله‌های پلی ‌اتیلن (PE) با آزمایش آن در کاربردهای مختلف ثابت شده است. علاوه‌براین، تولیدکنندگان با تولید انواع اتصالات و اجزای سازگار،لوله و اتصالات PE تمام تلاش خود را برای یکپارچه‌سازی سیستم‌ها انجام می‌دهند تا سازگاری  مواد لوله‌کشی متناوب و متعلقات سیستم تضمین کنند. بنابراین، لوله یا اتصالات PE ممکن است توسط هم‌جوشی گرمایی یا اتصالات مکانیکی به یکدیگر متصل شوند.

گاهی ممکن است لوله PE با استفاده از فشرده‌سازی اتصالات، فلنج‌ها، یا سایر روش‌های اتصالی و انتقالی تولید شود و به لوله‌هایی با مواد دیگر متصل شود. روش‌های متنوع اتصال، لوله‌های با قطر بزرگ و کوچک را پوشش می‌دهد.
انواع مختلفی از سبک‌ها و اتصالات در دسترس است که کاربر می‌تواند از بین آن‌ها بهترین را انتخاب کند. هر یک از این سبک‌ها مزایا و محدودیت‌های خاص خود را دارد.

 

کاربرد لوله پلی اتیلن

تاریخچه

در سال 1953، کارل زیگلر از موسسه کایزر ویلهلم و ارهارد هولزکمپ، پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) را اختراع کردند. دو سال بعد HDPE به عنوان لوله تولید شد. زیگلر به دلیل موفقیت در اختراع خود، در 1963 جایزه نوبل شیمی را دریافت کرد.

انواع لوله پلی ‌اتیلن حسب نوع مصرف

تمامی لوله‌های تولید شده استاندارد باید از مواد دارای فشار استفاده کنند. اما ممکن است در کاربردهای به غیر از تحت فشار یعنی بدون فشار و فشار منفی نیز استفاده شود. محتوای فنی استانداردهای این حوزه الزامات و دستورالعمل‌هایی را برای عملکرد، طراحی، بازرسی مواد، ابعاد و تحمل‌ها، مارک‌گذاری، حمل‌و‌نقل و ذخیره‌سازی ارائه می‌دهد.

در مقایسه با سایر مواد صنعتی، پلی ‌اتیلن ترمو-پلاستیک دارای خواص بیشتری است، که اصلی‌ترین آنها عبارتند از:
• لوله HDPE در برابر شرایط آب‌و‌هوایی مقاوم است
• لوله HDPE مقاومت بالا در برابر پارگی و فشار دارد
• لوله‌های پلی ‌اتیلن با چگالی بالا مقاومت در برابر خوردگی دارند
• مونتاژ آن  آسان و قابل اعتماد است.
• لوله‌های HDPE در مقایسه با لوله‌های فلزی سطح پایین‌تری از اصطکاک دارد.
• عایق الکتریکی و حرارتی خوبی است.
• لوله‌های HDPE غیرسمی هستند.
• لوله HDPE برای پسماندهای رادیواکتیو مناسب است.

تفاوت لوله پلی ‌اتیلن با لوله U-PVC

لوله UPVC که به‌عنوان پلی‌وینیل‌کلراید غیرپلاستیک شناخته می‌شود، یک ماده ساختاری با نقش نگهداری کم است که به‌عنوان جایگزینی برای چوب و بیشتر برای قاب پنجره‌ها و آستانه‌ها هنگام نصب شیشه‌های دو جداره در ساختمان‌های جدید یا جایگزینی پنجره‌های تک جداره قدیمی استفاده می‌شود.

تفاوت لوله پلی ‌اتیلن با لوله GRP

در بخش کشاورزی باید کود مایع ویژه محصولات ذخیره‌ شود. ذخیره مواد شیمیایی به مخزن مناسبی احتیاج دارد. هنگام انتخاب مخزن، متوجه خواهید شد که دو نوع اصلی وجود دارد:
1) انواع ساخته شده از پلاستیک تقویت‌شده با الیاف شیشه (GRP)
2) انواع ساخته شده از پلی‌اتیلن

مخازن GRP با دست یا فرایند نیمه‌خودکار ساخته می‌شوند. در حالی که مخازن پلی ‌اتیلن با استفاده از یک فرایند کاملاً خودکار تولید شده‌اند. هر محصولی که غیرصنعتی تولید شود در معرض خطای انسانی و ناقص است.

تأثیر مواد شیمیایی بر روی لوله پلی ‌اتیلنی

تاسیسأت لوله پلی ‌اتیلن (PE) به‌دلیل طیف متنوعی از کاربردهای ممکن در صنایع معدنی، صنعتی، دریایی و کشاورزی، یک گزینه جذاب برای خط لوله است. در مقایسه با سایر انواع لوله مورد استفاده برای توزیع گاز شهری، لوله‌های PE کمترین دوره تعمیر را در هر کیلومتر لوله در سال دارند. هم‌چنین ضدخوردگی و مقاوم در برابر مواد شیمیایی هستند.

 

دوام و طول عمر لوله تک‌جداره تحت فشار

دوام لوله‌های پلی‌ اتیلن تحت فشار به بیش از 100 سال می‌رسد. به دلیل طیف گسترده  از ضخامت و درجه‌بندی فشار، اتصالات، لوله‌ها و تجهیزات، لوله‌های پلی‌ اتیلنی در مقایسه با سایر لوله‌ها قادر به ایجاد یک سیستم کاملاً انعطاف‌پذیر هستند. این لوله‌ها می‌توانند برای حمل مایعات مختلف از جمله لوله‌های فاضلاب، لوله‌های آب آشامیدنی، لوله‌های مربوط به فرایند استخراج، لوله‌های مواد زائد و خطرناک، لوله‌های مواد شیمیایی، لوله‌های گاز و لوله‌های هوای فشرده استفاده شوند.

دوام و طول عمر لوله تک جداره تحت فشار
Scroll to Top